Zdravstveni dom Laško

Naročanje in čakalne dobe

Naročanje

 V vseh ambulantah Zdravstvenega doma Laško se lahko na pregled naročite osebno, preko telefona, klasične pošte ali elektronske pošte.

Čakalne dobe

Priporočamo, da pred naročanjem preverite Nacionalne čakalne dobe. Preko naslednje povezave si lahko ogledate Naše čakalne dobe.

Splošna medicina

Splošna medicina

Zaradi potreb zavoda ali odsotnosti zdravnika si pridružujemo pravico do spremembe urnika.

V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

Naročanje zdravil, napotnic za kontrolne preglede in ostalih listin pa še vedno poteka telefonsko, preko e-mail naslova, osebno ter navadni pošti.

E-pošta ni primerna za nujna/akutna stanja.

Naročeni pacienti in nujna stanja imajo prednost pred nenaročenimi.

Preveri urnike
Nazaj na vrh