Zdravstveni dom Laško
Nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč pomeni izvajanje ukrepov oživljanja ter nujnih ukrepov pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena, oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.VSTOP NMP ZD Laško V DISPEČERSKO SLUŽBO ZDRAVSTVA      

Z dnem 2.10.2023 se bo Nujna medicinska pomoč ZD Laško vključila v Dispečersko službo zdravstva (DSZ).
Vse občane naprošamo, da v primeru nujnih, življenje ogrožajočih stanj VEDNO pokličejo na številko 112!
Več informacij:
- Brošura NMP ZD Laško
- Brošura DSZ klic 112
- Brošura DSZ Zanesljiva pravočasna pr(a)va pomoč
- Video o DSZ


Pomembno

Klic v sili: 112        Telefonska centrala ZD Laško:  03 73 43 600
Ekipa za nujno intervencijo na terenu se aktivira preko številke 112!


  • Področje izvajanja NMP: nujne intervencije na področju občine Laško in občine Radeče
  • Oblika delovanja: mobilna enota NRV, dežurni zdravnik 24/7
  • Način delovanja: ambulanta nujne medicinske pomoči (ANMP), ter v primeru življenjsko ogrožajočih stanj obravnava na terenu, ko se nemudoma potrebuje nujna medicinska pomoč
Kdaj obiščemo ANMP Laško?

Po predhodni oceni posameznika ali gre resnično za nujno stanje ali lahko počakate na osebnega zdravnika, ki podrobneje pozna vaše zdravstveno stanje. Dodatne informacije

Stanja, ki so življenjsko ogrožujoča/nujna ter jih določajo pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (103. Člen) npr:

  • nenadna akutna bolečina (prsni koš, trebuh, dr.),
  • težko dihanje,
  • akutna slabost,
  • akutne poškodbe,
  • nevrološke motnje.

Vključitev NMP ZD Laško v DSZ

Vključitev NMP ZD Laško v Dispečersko službo zdravstva

VSTOP NMP ZD Laško V DISPEČERSKO SLUŽBO ZDRAVSTVA      

Z dnem 2.10.2023 se bo Nujna medicinska pomoč ZD Laško vključila v Dispečersko službo zdravstva (DSZ).
Vse občane naprošamo, da v primeru nujnih, življenje ogrožajočih stanj VEDNO pokličejo na številko 112!
Več informacij:
Brošura NMP ZD Laško
Brošura DSZ klic 112
Brošura DSZ Zanesljiva pravočasna pr(a)va pomoč
Video o DSZ

Nenujni reševalni in sanitetni prevozi

Podatki o nenujnih in sanitetnih prevozih

Izvajanje

od ponedeljka do petka (7:00-19:00)

Naročanje prevozov 

telefon: 041 402 992

e-mail: nenujni.lasko@zd-lasko.si

Nazaj na vrh