Zdravstveni dom Laško

Notranja pot za prijavo je namenjena prijavi kršitev predpisov, za katere posamezniki, ki so v delovnem ali podobnem razmerju z zavezancem (v nadaljevanju: prijavitelj), izvejo v delovnem okolju. Prijavitelj poda prijavo zaupniku pisno ali ustno. Za podajo pisne prijave priporočamo naš poseben obrazec za podajo prijave.

Za več informacij kliknite na povezavo

Nazaj na vrh