Zdravstveni dom Laško
Ambulanta I

Ambulanta I

Dodatne informacije

  1. Stanje opredeljenih pacientov (podatki ZZZS)
  2. Anketa o zadovoljstvu: Ministrstvo za zdravje
  3. Pravilno rokovanje z dojenčkom: klik do povezave


Opombe

Zaradi potreb zavoda ali odsotnosti zdravnika si pridružujemo pravico do spremembe urnika.
V primeru življenske ogroženosti pokličite 112.

  • Naročanje zdravil, napotnic za kontrolne preglede in ostalih listin pa še vedno poteka telefonsko, preko e-mail naslova, osebno ter navadni pošti.
  • E-pošta ni primerna za nujna/akutna stanja.
  • Naročeni pacienti in nujna stanja imajo prednost pred nenaročenimi.
Nazaj na vrh