Zdravstveni dom Laško
Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo Zdravstvenega doma Laško temelji na zadovoljstvu vseh udeležencev: pacientov, zaposlenih in vseh drugih sodelujočih, ki se vključujejo neposredno ali posredno v delovanje v zdravstvenega doma. Poslanstvo zdravstvenega doma je strokovno, varno in kakovostno izvajanje zdravstvene oskrbe za občane Občine Laško. V zdravstvenem domu moramo skrbeti za preprečevanje bolezni in ohranjanje zdravja ob upoštevanju pravic in potreb, zakonodaje ter etičnih načel v osnovnem zdravstvenem varstvu. Potrebno je zagotoviti pogoje za strokovni in osebni razvoj zaposlenih ter za krepitev ugleda in družbeno odgovornega delovanja ob upoštevanju vseh deležnikov.

Vizija

Zdravstveni doma Laško želi zagotoviti varne, strokovne in kakovostne zdravstvene storitve. Slediti želimo strokovnemu in tehnološkemu napredku ter nadaljnjemu razvoju zdravstvene stroke v Občini Laško.


Nazaj na vrh