Zdravstveni dom Laško
Učni zavod

Učni zavod

Učni zavod

Učni zavod

Ministrstvo za zdravje je Zdravstvenemu domu Laško podelilo naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega in univerzitetnega študijskega programa medicina.

Naziv učni zavod se dodeli za dobo 5 let ter se po preteku odločbe ponovno obnovi v kolikor zdravstveni dom Laško izpolnjuje pogoje.

V Zdravstvenem domu Laško si prizadevamo širiti znanje in ga prenašati na mlajšo generacijo – dijake in študente ter s tem, povezovati teoretično znanje s prakso. 

Nazaj na vrh