Zdravstveni dom Laško  
  Kidričeva 5b, 3270 Laško  
  Tel.: 03 734 36 00
Fax: 03 734 36 39
E-pošta: tajnistvo@zd-lasko.si
 
Iskanje  
   
     
ČAKALNE DOBE IN ČAKALNI SEZNAMI  
   
   
     
MOŽNOSTI NAROČANJA  
  V vseh ambulantah Zdravstvenega doma Laško se lahko na pregled naročite osebno, preko telefona ali preko elektronske pošte.

Telefonske številke in elektronski naslovi posameznih ambulant so objavljeni pri vsaki ambulanti posebej!
 
RAZPORED DELA ZDRAVNIKOV od 21.05.2018 do 25.05.2018 in od 28.05.2018 do 01.06.2018

 

Ponedeljek

21.5.

Torek

22.5.

Sreda

23.5.

Četrtek

24.5.

Petek

25.5.

Ambulanta I.

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

popoldan

Dr. Ivačič

ZAPRTO

Ambulanta II.

Dr. Borič

Dr. Borič

Dr. Borič

Dr. Borič

popoldan

Dr. Borič

Ambulanta III.

Dr. Zlatečan

11.00-13.00

Dr. Zlatečan

popoldan

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

 

Ambulanta IV.

Dr. Ratej

popoldan

 

Dr. Ratej

 

Dr. Belej

popoldan

Otroška ambulanta

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

popoldan

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Ambulanta I. Rimske Toplice

Dr. Zlatečan

do 10.30 ure

*Dr. Slavić B.

Dr. Jutreša P.

popoldan

ZAPRTO

Dr. Ivačič

Ambulanta II. Rimske Toplice

*Dr. Slavić B.

popoldan

ZAPRTO

*Dr. Slavić B.

*Dr. Slavić B.

*Dr. Slavić B.

po 10. uri

Medicina dela

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

 

Ginekološka ambulanta

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

ZAPRTO

Dr. Markovič Grahek

popoldan

Dr. Markovič Grahek

Antikoagulant. ambulanta

 

Dr. Zlatečan

 

 

Dr. Zlatečan

ODSOTNOSTI

Dr. Knez

Dr. Knez

Dr. Knez

Dr. Knez

Dr. Knez

Dr. Ratej

 
 
Zdravniki oz. ambulante označene z rdečo barvo so ta dan urgentne.
 
*Dr.Ajdič, : specializant družinske medicine, glavni mentor: Niko Borič,dr.med.spec.spl.med.
*Dr. Slavić Bogunović: specializantka druž. med., glavna mentorica:Nataša Knez, dr.med.,spec.druž.med.

 

Ponedeljek

28.5.

Torek

29.5.

Sreda

30.5.

Četrtek

31.5.

Petek

1.6.

Ambulanta I.

Dr. Ivačič

do 11. ure

Dr. Ivačič

po 11. uri

Dr. Ivačič

popoldan

ZAPRTO

Dr. Belej

popoldan

Ambulanta II.

ZAPRTO

Dr. Ivačič

do 10. ure

Dr. Zlatečan

*Dr. Ajdič

popoldan

ZAPRTO

Ambulanta III.

Dr. Zlatečan

urg. po 11. uri

Dr. Zlatečan

popoldan

ZAPRTO

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

po 9. uri

 

Ambulanta IV.

Dr. Ratej

popoldan

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

do 10. ure

Otroška ambulanta

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

popoldan

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Dr. Zlatečan

do 9.00 ure

Dr. Ratej

11-12.30

Ambulanta I. Rimske Toplice

*Dr. Slavić B.

ZAPRTO

Dr. Jutreša P.

popoldan

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Jurklošter

Ambulanta II. Rimske Toplice

ZAPRTO

*Dr. Slavić B.

*Dr. Slavić B.

ZAPRTO

Dr. Ivačič

po 11. uri

Medicina dela

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

 

Ginekološka ambulanta

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

popoldan

Dr. Markovič Grahek

Antikoagulantna ambulanta

 

Dr. Zlatečan

 

 

Dr. Zlatečan

ODSOTNOSTI

Dr. Borič

Dr. Knez

Dr. Borič

Dr. Knez

Dr. Borič

Dr. Knez

Dr. Borič

Dr. Knez

*Dr. Slavić B.

Dr. Borič

Dr.HudomaljV.

Dr. Knez

*Dr. Slavić B.

Zdravniki oz. ambulante označene z rdečo barvo so ta dan urgentne.
 
*Dr.Ajdič, : specializant družinske medicine, glavni mentor: Niko Borič,dr.med.spec.spl.med.
*Dr. Slavić Bogunović: specializantka druž. med., glavna mentorica:Nataša Knez, dr.med.,spec.druž.med.
Zakon o pacientovih pravicah
  Copyright © 2011, Zdravstveni dom Laško, Kidričeva 5b ,3270 Laško. Vse pravice pridržane.
izvedba i-Rose web