Zdravstveni dom Laško  
  Kidričeva 5b, 3270 Laško  
  Tel.: 03 734 36 00
Fax: 03 734 36 39
E-pošta: tajnistvo@zd-lasko.si
 
Iskanje  
   
     
ČAKALNE DOBE IN ČAKALNI SEZNAMI  
   
   
     
MOŽNOSTI NAROČANJA  
  V vseh ambulantah Zdravstvenega doma Laško se lahko na pregled naročite osebno, preko telefona, klasične pošte, elektronske pošte ali preko e-naročanja.

Telefonske številke in elektronski naslovi posameznih ambulant so objavljeni pri vsaki ambulanti posebej!
 
RAZPORED DELA ZDRAVNIKOV od 9.11.2020 do 13.11.2020 in od 30.11.2020 do 4.12.2020

 

Ponedeljek
23.11.

Torek
24.11.

Sreda
25.11.

Četrtek
26.11.

Petek
27.11.

Ambulanta I.

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič
popoldan

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Ambulanta II.

Dr. Zlatečan
do 12. ure

Dr. Stropnik

Dr. Stropnik
do 12. ure

Dr. Stropnik
popoldan

ZAPRTO

Ambulanta III.

*Dr. Medved

Dr. Zlatečan
popoldan

Dr. Zlatečan

*Dr. Medved

Dr. Zlatečan
*Dr. Medved

Ambulanta IV.

Dr. Ratej
13-16

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

Ambulanta V.

Dr. Ajdič
popoldan

ZAPRTO

Dr. Ajdič

Dr. Ajdič

Dr. Ajdič
popoldan

Otroška ambulanta

Dr. HudomaljV.

Dr.HudomaljV.
popoldan

Dr.HudomaljV.
sistematika

Dr. Grošelj G.
sistematika

Dr.HudomaljV.

Ambulanta Rimske Toplice

Dr. Knez

*Dr. Medved

*Dr. Medved
popoldan

Dr. Zlatečan

Dr. Stropnik

Medicina dela

Dr. Ratej
9-12

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

 

Ginekološka ambulanta

Dr. Markovič Grahek
popoldan

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič
Grahek

Antikoagulantna ambulanta

 

Dr. Zlatečan

 

 

Dr. Ajdič

ODSOTNOSTI

Dr. Stropnik

Dr. Knez

Dr. Knez

Dr. Knez

Dr. Knez

COVID AMB.
SIVA + RDEČA
12.00

Dr. Zlatečan

 Dr. Ajdič

Dr. Stropnik

Dr. Skamen

Dr. Korošec

URGENTNA
AMBULANTA

 

Dr. Ajdič
7-12

Dr. Skamen
7-20

Dr. Skamen
7-12

Dr. Skamen
7-14

Ambulante obarvane rdeče, so ta dan urgentne ambulante!

* Martina Medved, dr.med., program sekundariata iz družinske medecine, mentorica: Melita Zlatečan, dr.med., spec.spl.med.

 

Ponedeljek
30.11.

Torek
1.12.

Sreda
2.12.

Četrtek
3.12.

 

Petek
4.12.

Ambulanta I.

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič
popoldan

Dr. Ivačič
do 10.00 ure

Dr. Ivačič
popoldan

Ambulanta II.

Dr. Stropnik

Dr. Stropnik
do 12. ure

Dr. Stropnik

Dr. Stropnik
popoldan

ZAPRTO

Ambulanta III.

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan
popoldan

Dr. Zlatečan
po 10.30 uri

Dr. Zlatečan
do 12. ure

Dr. Zlatečan
do 12. ure

Ambulanta IV.

Dr. Ratej
13-16

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

Ambulanta V.

Dr. Ajdič
popoldan

ZAPRTO

Dr. Zlatečan
do 10.00 ure

Dr. Ivačič
11-13ih

Dr. Stropnik
do 11.00 ure

Otroška ambulanta

Dr. HudomaljV.

Dr.HudomaljV.
dopoldan sist.
popoldan kurat.

Dr. Grošelj G.
sistematika

Dr. Grošelj G.
sistematika

ZP Rimske Topl.

Dr.HudomaljV.
do 11. ure

Ambulanta Rimske Toplice

Dr. Knez

Dr. Knez

Dr. Knez
popoldan

Dr. Knez

Dr. Knez

Medicina dela

Dr. Ratej
9-12

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

 

Ginekološka ambulanta

Dr. Markovič Grahek
popoldan

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič
Grahek

Antikoagulantna ambulanta

 

Dr. Zlatečan

 

 

Dr. Zlatečan

ODSOTNOSTI

*Dr. Medved

Dr. Ajdič

Dr. Ajdič
HudomaljV.

Dr. Ajdič

Dr. Ajdič

COVID AMB.
SIVA + RDEČA
ob 12.00

Dr. Ajdič

 Dr. Stropnik

Dr. Skamen

Dr. Zlatečan

Dr. Kesić

URGENTNA
AMBULANTA

 

 

Dr. Skamen
7-20

 

Dr. Skamen
7-14

Ambulante obarvane rdeče, so ta dan urgentne ambulante!

* Martina Medved, dr.med., program sekundariata iz družinske medecine, mentorica: Melita Zlatečan, dr.med., spec.spl.med.

 

Zakon o pacientovih pravicah
  Copyright © 2011, Zdravstveni dom Laško, Kidričeva 5b ,3270 Laško. Vse pravice pridržane.
izvedba i-Rose web