Zdravstveni dom Laško  
  Kidričeva 5b, 3270 Laško  
  Tel.: 03 734 36 00
Fax: 03 734 36 39
E-pošta: tajnistvo@zd-lasko.si
 
Iskanje  
   
     
ČAKALNE DOBE IN ČAKALNI SEZNAMI  
   
   
     
MOŽNOSTI NAROČANJA  
  V vseh ambulantah Zdravstvenega doma Laško se lahko na pregled naročite osebno, preko telefona ali preko elektronske pošte.

Telefonske številke in elektronski naslovi posameznih ambulant so objavljeni pri vsaki ambulanti posebej!
 
RAZPORED DELA ZDRAVNIKOV od 13.08.2018 do 17.08.2018 in od 20.08.2018 do 24.08.2018

 

Ponedeljek

13.8.

Torek

14.8.

Sreda

15.8.

Četrtek

16.8.

Petek

17.8.

Ambulanta I.

Dr. Ivačič

ZAPRTO

P

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Ambulanta II.

Dr. Borič

Dr. Borič

R

Dr. Borič

popoldan

ZAPRTO

Ambulanta III.

*Dr. Slavič B.

po 11.00 uri

*Dr. Slavić B.

popoldan

A

Dr. Ratej

Dr. Borič

popoldan

 

Ambulanta IV.

Dr. Ratej

popoldan

 

Z

 

Dr. Ratej

Otroška ambulanta

*Dr. Slavič B.

do 10.00 ure

Dr. Ivačič

popoldan

N

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Ambulanta I. Rimske Toplice

Dr. Ajdič

ZAPRTO

I

*Dr. Slavič B.

ZAPRTO

Ambulanta II. Rimske Toplice

ZAPRTO

Dr. Ajdič

K

ZAPRTO

*Dr. Slavič B.

Medicina dela

 

Dr. Ratej

 

ZAPRTO

 

Ginekološka ambulanta

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

 

ZAPRTO

ZAPRTO

Antikoagulantna ambulanta

 

Dr. Ajdič

 

 

Dr. Korošec

ODSOTNOSTI

Dr.HudomaljV.

Dr. Zlatečan

Dr.HudomaljV.

Dr. Zlatečan

 

Dr. Ajdič

Dr. Zlatečan

Dr.MarkovičG.

Dr. Ajdič

Dr. Zlatečan

Dr.MarkovičG.

Zdravniki oz. ambulante označene z rdečo barvo so ta dan urgentne.
 
*Dr. Slavić Bogunović: specializantka druž. med., glavna mentorica:Melita Zlatečan, dr.med.,spec.spl.med.

 

Ponedeljek

20.8.

Torek

21.8.

Sreda

22.8.

Četrtek

23.8.

Petek

24.8.

Ambulanta I.

Dr. Ivačič

ZAPRTO

Dr. Ivačič popoldan

ZAPRTO

Dr. Ivačič

Ambulanta II.

Dr. Borič

(+ nujni AIII)

Dr. Borič

Dr. Borič

Dr. Borič

popoldan

ZAPRTO

Ambulanta III.

ZAPRTO

Dr. Zlatečan

popoldan

ZAPRTO

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

 

Ambulanta IV.

Dr. Ratej

popoldan

 

Dr. Ratej

 

Dr. Zlatečan

popoldan

Otroška ambulanta

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

popoldan

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Ambulanta I. Rimske Toplice

ZAPRTO

Dr. Ivačič

Dr. Zlatečan

13.00-17.00

ZAPRTO

Dr. Borič

Ambulanta II. Rimske Toplice

Dr. Ivačič

popooldan

ZAPRTO

Dr. Zlatečan

9.00-13.00

Dr. Ivačič

ZAPRTO

Medicina dela

 

Dr. Ratej

 

ZAPRTO

 

Ginekološka ambulanta

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

popoldan

Dr. Markovič Grahek

Dr. Pogačnik

popoldan

Antikoagulantna ambulanta

 

Dr. Zlatečan

 

 

Dr. Zlatečan

ODSOTNOSTI

Dr. Ajdič

*Dr. Slavić B.

Dr. Zlatečan

Dr. Ajdič

*Dr. Slavić B.

Dr. Ajdič

*Dr. Slavić B.

Dr. Ajdič

Dr. Ratej

*Dr. Slavić B.

Dr. Ajdič

Dr. Ratej

*Dr. Slavić B.

Zdravniki oz. ambulante označene z rdečo barvo so ta dan urgentne.
 
*Dr. Slavić Bogunović: specializantka druž. med., glavna mentorica:Melita Zlatečan, dr.med.,spec.spl.med.
Zakon o pacientovih pravicah
  Copyright © 2011, Zdravstveni dom Laško, Kidričeva 5b ,3270 Laško. Vse pravice pridržane.
izvedba i-Rose web